Esoterisch trainingsinstituut

Esoterisch kenniscentrum: Ik wil weten om te kunnen dienen

Materie en geest: samen vormen zij ons universum. Niet alles is zichtbaar. Wat inwendig is, de universele werkelijkheid in mens en natuur, dat herkennen blijft voorbehouden aan ingewijden. De Hermetic Order of the Temple of Starlight wijdt u in, maakt het esoterisch denken deel van uw bewustzijn en geeft u inzicht in wat voor anderen verborgen blijft.

Overgeleverd weten

Inwijden betekent dat cursisten deel nemen in de mysteriecultus: de overgedragen wijsheid van tientallen generaties. De inzichten van Grieken en Egyptenaren, de leer en rituelen van de belangrijke wereldkerken, hun mythologie en symbooltaal: de kennis en de inzichten van tientallen culturen en duizenden levens krijgt u via de mond-tot-oor traditie van de lineage overgeleverd. Een weten dat u de wereld toont in alle dimensies, zowel zichtbaar als verborgen.

Schakel in de eeuwige lijn

De Hermetic Order of the Temple of Starlight Mysterieschool is een schakel in de deze lineage. Overgedragen kennis die niet stoelt op één religie, maar zoekt naar de onderliggende tijdloze werkelijkheid van het universum. Een eeuwenlange kennisoverdracht die u hier combineert met modern onderzoek naar technieken om de geest te trainen in esoterische wetenschappen als mystiek, hermetisme, magie, alchemie, occultisme, kabbala en angeologie.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

contact

 

  • English
  • Nederlands
  • Deutsch

Ina Custers-van Bergen magister Hermetic Order of the Temple of Starlight

'Ik zie steeds meer bij mensen het verlangen om voor een spirituele training te kiezen. Het geeft je solide achtergrond waardoor je jouw opgedane ervaringen en boekenwijsheid kunt om zetten naar een eenheid. Zo kun je  mystieke ervaringen oproepen en intensiveren, en deze integreren in je leven'.

Ina Cüsters-van Bergen, Magistra and Director of Studies

Volg @Inacusters

      

@TempleStarlight