Mythologie

Mythologie: Het eeuwige Nu van de Goden

Verhalen die de waarheid vorm geven, het bovennatuurlijke verklaren, het alledaagse overstijgen: mythologie is de neerslag van vele generaties collectief, bewust en onderbewust, weten en ervaren.

Deze verhalen zijn veelal religieus van aard en vormen al de basis voor de Mysteriescholen uit de Tempels van voor de jaartelling. Tot in het heden verklaren deze de werkelijkheid, dus ook het bestaan van goed en kwaad, vanuit de Creatie-mythologie, de tijd waarop de Goden de werkelijkheid schiepen en alles nog zo was als het bedoeld was. Het zijn in die zin ook archetypische vertellingen; oerbeelden van en voor menselijk gedrag.

Tijdloos inzicht

Kennis van de mythologie is opgebouwd uit vier lagen, waarbij esoterische sleutels voor spirituele groei gekoppeld zijn aan natuursymboliek. De vierde laag onthult de inwijdings mysterieën. Deze inzichten bereikt men via oefeningen in bewustzijn. De Hermetic Order of the Temple of Starlight plaatst daarmee mythologie in het leven van iedereen. Toont hoe mythologische patronen als stromende rivieren lopen door gebeurtenissen, gedrag en noodlot. Leert ook hoe u dit inzicht benut en navigeert over deze ‘snelwegen van de geest’. Dit leidt tot de verlossing van de archetypen; een transformatie, gekoppeld is aan deze patronen, als leiddraad voor persoonlijke groei.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

contact

 

  • English
  • Nederlands
  • Deutsch

Ina Custers-van Bergen magister Hermetic Order of the Temple of Starlight

'Ik zie steeds meer bij mensen het verlangen om voor een spirituele training te kiezen. Het geeft je solide achtergrond waardoor je jouw opgedane ervaringen en boekenwijsheid kunt om zetten naar een eenheid. Zo kun je  mystieke ervaringen oproepen en intensiveren, en deze integreren in je leven'.

Ina Cüsters-van Bergen, Magistra and Director of Studies

Volg @Inacusters

      

@TempleStarlight