Occultisme

Occultisme: de Leer hoe het Verborgene te benvloeden

Occultisme is een esoterische wijsbegeerte, gericht meer kennis van transcendente krachten. Deze besturen het universum, een Geestelijke werkelijkheid. Daarin heeft alles, elk wezen en ieder ding, bewustzijn: van steen tot ster, van kosmos tot aarde. Dit bewustzijn is gegroepeerd in patronen. Men benoemde die als engelen, goden of natuurgeesten: namen voor de onzichtbare structuren die ten grondslag liggen aan dingen, wezens en gebeurtenissen. Occultisme is van iedere tijd en elke cultuur. Kennis hiervan komt uit, en stroomt over in, onder meer gnostiek, hermetisme, kabbala en alchemie. De overeenkomsten tussen deze universele, religieus gebaseerde, filosofieën is dan ook groot.

Het verborgene ontsluierd

Occult, dat wat verborgen is. De Hermetic Order of the Temple of Starlight geeft dat onzichtbare universum een plaats in uw leven. Biedt u inzicht in de wereld van 'het verborgene' en zo toegang tot de Hoger Geestelijke Werelden. U leert de hierboven genoemde patronen van het verborgene en hun werking te herkennen. Een grensoverschrijdende kennis van het occulte met daarbij de vaardigheid om op basis hiervan uw leven positief te benvloeden.

Genteresseerd?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

contact

 

  • English
  • Nederlands
  • Deutsch

Ina Custers-van Bergen magister Hermetic Order of the Temple of Starlight

'Ik zie steeds meer bij mensen het verlangen om voor een spirituele training te kiezen. Het geeft je solide achtergrond waardoor je jouw opgedane ervaringen en boekenwijsheid kunt om zetten naar een eenheid. Zo kun je  mystieke ervaringen oproepen en intensiveren, en deze integreren in je leven'.

Ina Cüsters-van Bergen, Magistra and Director of Studies

Volg @Inacusters

      

@TempleStarlight