Black Goddess of Miracles part II - Temple Retreat by Ina Cüsters-van Bergen

 

 

HERE YOU FIND THE SECOND REVIEW OF THIS WEEKEND, WRITTEN BY CHRISTIANE AND ANDREA, FIRST IN ENGLISH, THEN IN GERMAN AND IN DUTCH TRANSLATIONS. UNDER THE OTHER HALF OF THE PICTURES OF THIS INTENSIVE WORKSHOP YOU FIND ANOTHER REVIEW

 

In the centre of the beautifully decorated temple the main altar is placed. From its middle the energy of the statue of the Black Goddess fills the room, star-sparkling and with a big, loving smile. For the weekend we refrain a bit from our everyday life and follow the red thread through the labyrinth to the beginning of all.

Like the flood the energy increases in the temple, wave follows wave, clearly to be felt for the whole weekend. As we stride or dance through the rituals there are moments again and again that touch us deeply, bring healing, move us to tears or let us laugh – sometimes all of it at the same time.
All too fast the time is over and the red thread is cut. After the last ritual we step outside and see a rainbow! The goddess says goodbye as she welcomed us, with a smile.

We take back into everyday life knowledge and inspiration, a very special gift and the happiness about the gathering, about the cordial energy, the caring atmosphere of the weekend. You cannot describe Temple Retreats, you have to experience them, that is their secret. Thank you, Ina, thank you all, it was so beautiful! We never expected to feel belonging in such a way to people we have met maximum twice a year until now or did not know at all. We look forward to the next meeting with happy anticipation. Things have changed, and it makes us happy.

 

Christiane and Andrea, Germany

 

 

Im Zentrum des wunderschön gestalteten Tempels steht der Hauptaltar. Die Energie der Statue der Göttin erfüllt von seiner Mitte aus sternenglitzernd und mit einem warmen, gewaltigen Lächeln den Raum. Für das Wochenende nehmen wir ein wenig Abstand von unserem Alltag und folgen dem roten Faden durch das Labyrinth zurück zum Anfang.

Wie die Flut steigt die Energie im Tempel, Welle um Welle, deutlich fühlbar über das ganze Wochenende. Während wir durch die verschiedenen Rituale schreiten oder tanzen gibt es immer wieder Momente, die tief berühren, die Heilung bringen, die uns lächeln oder weinen lassen – manchmal sogar alles gleichzeitig.

Viel zu schnell vergeht die Zeit und der rote Faden wird abgeschnitten. Nach dem letzten Ritual treten wir vor die Tür und sehen einen Regenbogen am Himmel. Die Göttin verabschiedet sich so, wie sie uns begrüßt hat, mit einem Lächeln.

In unseren Alltag nehmen wir Wissen und Inspiration mit, ein besonderes Geschenk und die Freude über unser Zusammensein, über die herzliche Energie, die liebevolle Atmosphäre des Wochenendes. Temple Retreats kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben, das ist ihr Geheimnis. Danke, Ina, danke euch allen, es war so wunderschön! Nie hätten wir geglaubt, dass wir uns Menschen, die wir bisher ein- oder zweimal im Jahr gesehen haben, so verbunden fühlen können und uns so auf das nächste Mal freuen können. Etwas hat sich verändert, und es macht glücklich.
 

Christiane und Andrea, Deutschland

 

In het centrum van een schitterend gedecoreerde tempel is het hoofdaltaar geplaatst. In het midden voel je de energie: het eeld van de Zwarte Godin vult de ruimte, bespikkeld met sterren en met een grote liefdevolle glimlach. Dit weekend trekken we ons uit ons alledaagse leven terug en volgen we de rode draad door het labyrint terug naar het begin van alles.

Zoals de vloed neemt de energie toe in de tempel. Golven volgen elkaar op, en bouwen zich voelbaar op gedurende het gehele weekend. Terwijl wij voortschrijden of voortdansen door de rituelen, komen de momenten – telkens weer – dat we diep geraakt worden, heling ontvangen, tot in tranen beroerd worden en vanuit ons diepste zelf glimlachen; soms zelfs op hetzelfde moment.

Veel te snel gaat de tijd voorbij en wordt de rode draad weer doorgesneden. Na het laatste ritueel stappen we naar buiten, en daar zien we een regenboog! Een manier voor de Godin om ons gedag te zeggen, net zoals ze ons verwelkomde; met een glimlach.

We nemen de kennis en de inspiratie mee naar ons dagelijkse leven, een zeer speciaal geschenk, en de vreugde van het evenement, de harte-energie, de liefdevolle atmosfeer van het weekend. Je kunt deze Temple Retreats niet beschrijven, je moet ze meemaken. Dat is hun geheim. Dank je Ina, dank jullie allemaal. Het was zo mooi! We verwachtten niet dit gevoel van verbondenheid te voelen op zo’n sterke manier, met mensen die we twee maal per jaar ontmoeten, of zelfs nog nooit eerder ontmoet hebben. We kijken vooruit naar de volgende ontmoeting. Er zijn dingen veranderd, en dat maakt ons gelukkig.

 

Christiane en Andrea, Duitsland

 

Do you want to make your life magical too? 
And do you want to be informed
about the latest news and events:
Subscribe to Good Heavens Today now:
our free online magazine

I want to see pictures of the next workshop in these series