De Temple Training - The Order of the Exalted Land

 

De Hermetic Order of the Temple of Starlight® is onderverdeeld in verschillend onderafdelingen, waar een deel van de training wordt gedaan. De opleiding tot de eerste initiatiegraad heet; The Order of the Exalted Land
 

 

 1. Wat is de Temple Training?
 2. Mis ik dan niet het begin?
 3. De kabbalistische boom is de rode draad
 4. Integratie van de Kabbalistische Boom in jezelf
 5. Hoe zorgt de Kabbalistische Levensboom dan voor de samenhang?
 6. Verschillende pantheons
 7. Verschillende Contacten van de Innerlijke Gebieden
 8. Verschillende soorten methoden
 9. Verschillende soorten technieken 
 10. De kneepjes van het Tempelwerk
 11. Kan ik de Lodge bijeenkomsten ook bijwonen?
 12. Gastlessen
 13. Leden van de Orde
 14. De praktijklessen worden momenteel eens per maand op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

 

1. Wat is de Temple Training?

 

Deze praktische lessen geven jou de gelegenheid om jezelf te trainen in groepspraktijk van de tempel. Maar ook als je als solo Hermetist aan de slag wilt, krijg je uit deze trainingen veel input. De lessen sluiten nauw aan bij de Temple of Starlight® Solo Magical Training, en ze vormen tevens een curriculum op zichzelf.
 

De Temple Training is een doorlopende cyclus van praktijklessen: het is een programma waarin je op elk moment kunt instappen.
De Temple Training is noodzakelijk als men de eerste graads inwijding wil bereiken.

 

Mis ik dan niet het begin?
 

Elke les staat op zichzelf, samen vormen ze één geheel. Het is belangrijk dat je jezelf de tijd en de rust gunt, om ten minste het eerste half jaar te wennen aan de soort energie, want die heel anders is dan dat je gewend bent. De eerste lessen zul je vooral bezig zijn met het eigen maken van praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld wat je moet doen, en hoe je je moet gedragen tijdens rituelen. Daarom krijg je ook een 'maatje' mee, die je de weg wijst in de praktijk.

 

De kabbalistische boom is de rode draad
 

 

In de praktijklessen vormt de Kabbalistische levensboom de rode draad. Hier blijkt het grote verschil tussen boekenwijsheid en praktijk: de Temple Training door de studenten als zeer intensief ervaren. Tijdens de Temple Training krijg je in elke les nieuwe praktische toepassingen uitgelegd.

 

Tijdens elke les wordt een z.g. Sephirah of een Pad theoretisch, praktisch en spiritueel uitgelegd. Hierdoor krijg je de innerlijke ervaringen die leiden tot je verdere spirituele ontwikkeling.

 

  
Integratie van de Kabbalistische Boom in jezelf

 
Je leert heel praktisch met veel verschillende soorten energie te werken. Elke Sephirah en elk pad staan symbool voor een energiefrequentie. Je gaat ervaringen opdoen met veel energie, veel verschillende soorten energie, en hoge frequenties van energie. Op deze manier worden de symbolische associaties die je in de boeken over Kabbala tegenkomt jouw levende ervaringen. De Boom wordt geleidelijk echt een onderdeel van jou.

 

 

Hoe zorgt de Kabbalistische Levensboom dan voor de samenhang?

 

Ik gebruik altijd deze metafoor om het uit te leggen. De Kabbalistische Levensboom is als een landkaart van de Innerlijke Gebieden. De Sephiroth zijn de 'landen' en de Paden van de Levensboom zijn de 'snelwegen'. Het zijn verschillende soorten energie en verschillende methoden om met die energie om te gaan. Elk Kabbalistisch pad wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden. Zo wordt de werking van een Sephirah of een Pad uitgelegd aan de hand van:

 

 

Verschillende pantheons
 

 • Zoals onder andere Griekse Mythologie en filosofie,
 • Egyptische Mythologie en Magie,
 • Babylonische, Sumerische, Akkadische Mythologie, Sterrenwijsheid,
 • Arthur Traditie, Keltische Mythologie,
 • Joods-christelijke Mythologie en Mysticisme

 

 

 Verschillende Contacten van de Innerlijke Gebieden
 

 • Zoals onder ander Engelen en Aartsengelen,
 • Goden en Godinnen,
 • Meesters,
 • Natuurwezens zoals Elementalen, Deva's en Elementale koningen en Kunstmatige Elementalen.

 

 

Verschillende soorten methoden 
 

 • Zoals onder ander Alchemie,
 • Mythologische sterrenleer en Astrologie:
 • de magische werking van planeten, planeetkrachten en planeetgeesten,
 • van de transformerende krachten van de Dierenriem en van de Vaste Sterren,
 • Maan transformatie, Zonne transformatie, Sterren transformatie,
 • Healing methoden uit de oudheid.
 •  

De Paden van de Kabbalistische Boom onthullen de diepere mysteriën die achter de Tarot schuil gaan, en ze worden één voor één behandeld

 

 

Verschillende soorten technieken 
 

 • Je leert de hermetische toepassingen van het werken met materialenzoals stenen, metalen, en wieroken,
 • Je leert eigen tempelregalia te maken,
 • je leert werken met Gedachtenvormen,
 • technieken zoals gebed, meditatie, ademhalingsoefeningen, contemplatie en ritueel.
 • Je leert werken met de hermetische sleutels, zoals Magisch schrift Alchemistische en Astrologische symbolen, Hebreeuwse letters en met Hiëroglyfen
 •  

 

De kneepjes van het Tempelwerk

 
Tijdens elke les worden telkens een aantal technieken van het Tempelwerk uitgelegd en toegepast.  Je leert hoe je de magische cirkel in allerlei variaties, en in verschillende mythologische tradities kunt opbouwen, jJe leert werken met de mythologische verhalen uit diverse culturen, je leert hoe je ademhalings- en visualisatietechnieken kunt toepassen tijdens praktische oefeningen en rituelen, jJe leert technieken waardoor veel energie leert vrij maken tijdens rituelen, je leert die energie te versterken, te richten, en te stapelen binnen één model, je leert hoe je zelf basis rituelen kunt uitvoeren, en nog veel meer …

 

 … want dit alles is slechts een greep uit het uitgebreide arsenaal van mythologische tradities en technieken die je leert tijdens deze Temple Trainingen. Er bestaan veel boeken over Hermetica, maar de essentiële kennis wordt nog steeds overgedragen van 'mond tot oor'. Dit is de belangrijkste reden om de tempel training te volgen.
 
 

 
Zou ik ook lodgemeetings kunnen bijwonen?

 

 • Je kunt - als je geinteresseerd bent om lid te worden van de tempel vrijblijvend een gastles bijwonen. In dat geval email je of bel je om hierover afspraken te maken.
 • Als je al lid bent van de tempel en de Solo Magical Training doet, kun je losse bijeenkomsten bijwonen. Bel of email dan om de data af te spreken.
 • Als je lid bent van de orde kun je ervoor kiezen om lid te worden van een lodge.
   

Gastlessen

 

Wanneer je graag een paar keer vrijblijvend bij ons komen kijken als gast, om te zien of het tempel werk je ligt. In dit geval bel je of email je om te informeren of er een plaats vrij is voor een gast op de datum dat jij graag wilt komen. Je wordt tijdens de bijeenkomst gekoppeld aan een ervaren lid van de tempel die jouw wegwijs maakt en begeleid gedurende de eerste paar lessen.

 

 

 Leden van de Orde

 

Wanneer je als lid van de Orde de Solo Magical Training doet en het niet mogelijk om elke maand aan de praktijk deel te nemen, kun je kun je af en toe een praktijkdag of een praktijkweekend volgen, om een aantal technieken life te zien. Zo heb je toch persoonlijk contact met de Ina Cüsters-van Bergen, de ingewijden, de supervisoren, en medeleerlingen van de school. Als je jezelf voor een bijeenkomst wilt aanmelden dan bel je, of email je om te horen of er op deze bijeenkomst nog plaats is. Ook in dit geval word je wordt gekoppeld aan een ervaren lid van de tempel die jouw wegwijs maakt en begeleid gedurende de praktijklessen.

 

 De praktijklessen worden momenteel eens per maand op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

 

Kijk voor de geplande data bij de knop 'kalender'.