F.A.Q. - Veel gestelde vragen

Frequently Asked Questions

 

1. Wat is de Temple of Starlight?

2. Wat voor soort organisatie is de Temple of Starlight?

3. Wat zijn jullie doelen?

4. Wat verstaan jullie onder "Magic" en "Esoterische Wetenschappen"?

5. Waar staat het tempelgebouw?

6. Wat is jullie visie op Magic?

7. Zijn jullie verbonden aan andere organisaties?

8. Zijn jullie een religie?

9. Wat zijn initiaties?

10. Ik ben al lid van een spirituele groepering. Hoe verhoudt zich dat tot het lidmaatschap van de Temple of Starlight?

11. Wat wordt er bedoeld met een "gecontacteerde school"?

12. Is de training Kabbalistisch?

13. Zijn jullie trainingen verenigbaar met het moderne leven?

14. Waarom dragen jullie gewaden?

15. Leer ik rituelen te gaan doen?

16. Krijg ik een persoonlijke leraar?

17. Ben ik vrij om het instituut op elk moment te verlaten?

18. Hoe lang duurt het om ingewijd te worden in de Eerste Graad?

19. Wat? Vijf jaar?

20. Is de Temple of Starlight een commerciële organisatie?

21. Wat zijn de kosten van de Training?

22. Hoe vindt besluitvorming plaats binnen de Temple of Starlight?

23. Word ik helderziend door de training?

24. Ik ben al helderziend. Hoe zal de training mij beïnvloeden?

25. Kan ik een coaching gesprek met jullie te hebben?

26. Hoe zit het met het copyright?

27. Privacy

28. Ontstaansgeschiedenis

29. Afscheid "in good standing".

30. Gastdocentschap

31. Wie is Ina Custers-van Bergen?

 

1. Wat is de Temple of Starlight?

De Temple of Starlight is een moderne Mysterie School die trainingen verzorgd. Het curriculum bestaat uit de zogenaamde Westerse Mysterie Traditie: een curriculum van esoterische historisch erfgoed, bestaande uit oefeningen en pro-wetenschappen die tot doel hebben de psyche en de ziel te integreren, een ervaring op te wekken van de spirituele realiteiten die ten grondslag liggen aan de manifestatie en op deze manier een persoonlijke ontwikkeling te versnellen.

 

2. Wat voor soort organisatie is de Temple of Starlight?

Onze organisatie is een stichting en kent derhalve geen leden. Voor de Temple Training en de Solo Magical Training geldt dat je gedurende een semester een affiliate bent van de Magische orde van de Temple of Starlight. De trainingen worden per semester en/of onderdeel betaald. Zo houdt iedere deelnemer controle over de kosten en kan zelf de intensiteit van de deelname variëren naar gelang de persoonlijke omstandigheden.

Wij geven trainingen op basis van de Westerse Mysterie Traditie. Wij zijn georganiseerd als een losse structuur, om elk sektarisme te vermijden, en om in onze leden onafhankelijkheid te ontwikkelen. Wij bemoeien ons niet met het privéleven van onze leden of met hun geloof.

 

3. Wat zijn jullie doelen?

De Temple of Starlight is een stichting die zichzelf tot doel heeft gesteld esoterische, spirituele kennis te verspreiden op zo’n manier dat mensen dit zelf gaan ervaren. Wij trainen mensen op een ethische manier, ongeacht religie, sekse, nationaliteit, ras, leeftijd of sociale status.

De trainingen helpen mensen zich als persoon en als spiritueel wezen te ontwikkelen door middel van technieken uit de Westerse Mysterie Traditie. Het doel is om je eigen levensmissie te ontplooien en de kernwaarden van jezelf te verankeren in je leven en om je-Zelf te worden.

 

4. Wat verstaan jullie onder "Magic" en "Esoterische Wetenschappen"?

Magic is de "Yoga van het Westen". Het heeft hetzelfde doel als de Oosterse Systemen, namelijk de vereniging met het sacrale. De methoden zijn vooral geschikt voor mensen met een Westerse culturele achtergrond. De esoterische technieken zijn de instrumenten die ons toegang verschaffen op dit pad van spirituele ontwikkeling. Sommige van deze instrumenten zijn meditatie, contemplatie en ritueel.

Magic is de "Wetenschap van het Gewijde", werd onderwezen tot in de Renaissance. In die tijd vond er een splitsing tussen wetenschap en religie plaats, en drie archaïsche wetenschappen – Alchemie, Magic, en Astrologie – vielen tussen de wal en het schip. De kennis van deze technieken werd onder de hoede genomen door de zogenaamde "Geheime Broederschappen".

 

5. Waar staat het tempelgebouw?

Wij hebben sinds kort tijdelijk een gebouw in gebruik in Rotterdam. De Temple Training vindt op maandelijkse basis plaats in Nederland, wij hebben Nederlands sprekende en Engelstalige groepen.

Voor speciale gelegenheden huren wij ruimte. De Temple Retreats vinden eveneens plaats in Nederland, maar op uitnodiging ook in Duitsland, België, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben Engels sprekende Lodges.

De Solo Magical Training vindt online plaats. De Solo Magical Training is zo ontworpen dat je deze vanuit je huis kunt doen. Contact tussen supervisors en trainees vindt plaats via email en skype. De Solo Magical Training is Engelstalig of Duitstalig te volgen.

 

6. Wat is jullie visie op Magic?

Onze westerse cultuur heeft shamanische wortels die duizenden jaren terug gaan in de geschiedenis. In oud Egypte, Babylon en Griekenland en in het Europa van voor de jaartelling bestonden tempels die mensen opleidden tot priester-magiërs. Magic is de spirituele kunst om via I-magi-natie positieve veranderingen in het bewustzijn en in het leven van mensen te bewerkstelligen.

Wij dienen de krachten van het Licht. Het einddoel van de training is mensen op te leiden die een bewuste intermediair zijn tussen de hoogste spirituele krachten en de aarde.

 

7. Zijn jullie verbonden aan andere organisaties?

De Temple of Starlight is niet afhankelijk van welke andere organisatie dan ook op het aardse vlak. Als organisatie hebben wij geen officiële standpunten omtrent politieke of religieuze onderwerpen. Als instituut zijn wij voortgekomen uit de Golden Dawn traditie, via de SIL (Society of the Inner Light) en de SOL (Servants of the Light).

 

8. Zijn jullie een religie?

Wij zijn een spiritueel-filosofisch trainingsinstituut. Wij verzorgen trainingen die in mensen sacrale ervaringen oproept. Er zijn vele paden naar het Licht, alle ware Paden verdienen respect. Onze ontwikkelingsweg wordt gemarkeerd door initiaties.

Een van de eerste zaken die al onze affiliates leren is tolerantie en begrip van spirituele stromingen en religies. Wij brengen geen specifiek religieus gezichtspunt over op onze trainees, en wij oefenen geen druk uit om zich op welke manier dan ook te conformeren.

 

9. Wat zijn initiaties?

De Temple of Starlight kent een gradensysteem. De graden zijn gekoppeld aan stadia van de innerlijke spirituele ontwikkeling. Het behalen van een graad is geen doel op zichzelf (een graad is geen diploma) maar zijn een teken op het spirituele pad dat iemand zich in een bepaalde fase van het spirituele ontwikkelingsproces bevindt. Initiatiegraden zijn kenmerkend voor de Westerse Mysterie Traditie.

 

10. Ik ben al lid van een spirituele groepering. Hoe verhoudt zich dat tot het lidmaatschap van de Temple of Starlight?

Wij staan open voor mensen uit diverse religieuze en maatschappelijke stromingen. Tolerantie en onafhankelijkheid zijn voor ons kernwaarden. Ten aanzien van de spirituele oefeningen van andere organisaties hebben wij veel respect. Echter niet alle oefeningen zijn verenigbaar met ons systeem. Als je actief een innerlijke traditie beoefend is het verstandig om contact op te nemen met HQ om de verschillende systemen op elkaar af te stemmen.

Onze Eggregore neemt van harte alle mensen op die serieus geïnteresseerd zijn in de spirituele ontwikkelingsweg van onze Tempel. Ze waarborgt en beschermt de open sfeer van kameraadschap.

 

11. Wat wordt er bedoeld met een "gecontacteerde school"?

Een degelijke gecontacteerde school wordt gegrondvest en overschaduwd door een van de Adepten van de Innerlijke Gebieden. Een van de Meesters van de Innerlijke Rijken. Verschillende tradities hebben verschillende namen aan deze Adepten gegeven; de Grote Witte Loge, het College van Adepten, de Opgestegen Meesters, de Vereniging van Heiligen, de Perfecten, de Teruggetrokken Orde, de Oudere Broeders, het College van de Heilige Geest, de Innerlijke Orde, de Ware en Onzichtbare Rozenkruiserorde enz. De invloed van de Meesters wordt overgedragen op de groepscultuur van de gecontacteerde school en bereikt allen die helderziend genoeg zijn om met hen te communiceren. De invloed van de Inner Plane Adepten verspreidt zich door de groepscultuur van de gecontacteerde school en bereikt allen die onder deze invloed werken. Dit zorgt ervoor dat ontwikkeling van de trainees versneld verloopt.

 

12. Is de training Kabbalistisch?

De Meesters die achter de school staan komen uit de Egyptische Traditie. We gebruiken de Kabbalistische Boom als rode draad omdat deze door de eeuwen heen het fundament van de Westerse Mysterie traditie heeft gevormd. De training zelf is Hermetisch en behandeld met de levensboom een scala van verschillende Westerse Tradities.

 

13. Zijn jullie trainingen verenigbaar met het moderne leven?

Ja. In feite is het essentieel dat je goed gegrond bent in je dagelijkse realiteit. Spirituele ontwikkeling mag nooit een vlucht worden voor de normale verplichtingen van het dagelijkse leven. In tegenstelling tot het populaire beeld is esoterische scholing geen glamourleven, Het is hard werken over een lange periode. Het vraagt tijd, doorzettingsvermogen, geduld en toewijding. Als je het op de juiste manier doet, moet het geen gigantisch deel uit je leven nemen. Het enige dat je moet reserveren is een beperkte hoeveelheid tijd, voor de Solo Magical Training betekent dat een dagelijkse tijdspanne van 30-45 minuten om te mediteren, de oefeningen te doen en het lesmateriaal te bestuderen. Voor de Temple Trainingen betekent dat aanwezig zijn op de geplande trainingsdagen.

 

14. Waarom dragen jullie gewaden?

Gewaden zijn heel bepalend, sfeerverhogend. Binnen de Vrijmetselarij, de Golden Dawn, de Christelijke kerken, in Zenkloosters ... overal wordt er met gewaden gewerkt. Wanneer religies pantheons van goden hebben, dan dragen de priesters kostuums om die goden te vertolken.

Dat zie je bij bijvoorbeeld de Tibetaanse Bön, maar ook op plaatjes uit oud Egypte, binnen Sjamanistische rituelen wordt dat gedaan. In Katholieke mysteriedrama’s wordt bijvoorbeeld een meisje gekozen om de Maagd Maria te vertolken enzovoort.

De tempel wordt een decor voor een mysteriespel, waardoor mensen heel diep in de energie komen. Het dragen van een kostuum of gewaad heeft een speciale werking en wordt vooraf gegaan door spirituele technieken. Wanneer je onder deze omstandigheden zo’n kostuum draagt, wordt je een kanaal van die goddelijke kracht.

 

15. Leer ik rituelen te gaan doen?

Tijdens de Temple Training is ritueel een onderdeel van elke les. In de Solo Magical Training doe je series oefeningen die je langzaam naar het doen van solorituelen laten toegroeien.

Een ritueel in zijn ware vorm is een geëxternaliseerde meditatie, een gebed in beweging. Net als meditatie moet het geoefend worden met inzicht en zorgvuldigheid. Je zult in de Solo Magical Training oefeningen krijgen zoals bijvoorbeeld een openingingsgebaar wat je gebruikt voor je meditatie, en een ander gebaar om een meditatie af te sluiten. Dit zijn hulpmiddelen om de geest te focussen. Magisch ritueel is een uitbreiding van dit principe.

 

16. Krijg ik een persoonlijke leraar?

Elke trainee van de Temple of Starlight wordt door het team van supervisors begeleidt. Als deelnemer aan de Solo Magical Training word je geacht een logboek bij te houden van je oefeningen. Dit typ je uit en mailt het headquarters + je supervisor aan het einde van elke les, en je ontvangt feedback terug. Verder kun je tussentijds contact opnemen met headquarters als je moeilijkheden ondervindt tijdens de training.

Voor de Temple Training geldt dat je daar vanaf het begin samenwerkt met ingewijden van alle graden, zodat je jezelf optimaal kunt ontwikkelen.

 

17. Ben ik vrij om het instituut op elk moment te verlaten?

Ja, je kunt de Temple of Starlight op elk moment verlaten, en om elke reden. Je hoeft je redenen niet op te geven als je dat niet wilt. Wij zullen je niet tegenhouden als jij iets anders wilt, want wij gaan er vanuit dat elk individu zijn eigen weg te volgen heeft. Als je vindt dat de Temple of Starlight niet de juiste training voor jou is, kunnen we andere instituten aanbevelen als je dat wenst. Bij een z.g. ‘leave in good standing’ blijven wij vrienden als het spirituele pad mensen in nieuwe richtingen leidt.

 

18. Hoe lang duurt het om ingewijd te worden in de Eerste Graad?

Dit hangt sterk samen met je eigen inzet. Voor de eerste graad kun je globaal uitgaan van een minimum leeftijd van 35 jaar en minimaal 5 jaar maandelijkse participatie.

 

19. Wat? Vijf jaar?

Ja, het is een degelijke training en deze zal resultaat opleveren. Esoterische ontwikkeling en mentale ontwikkeling kosten tijd en inspanning. Vergelijk het maar met een HBO of Universitaire studie.

 

20. Is de Temple of Starlight een commerciële organisatie?

De contributies die gevraagd worden, worden gebruikt om gebouwen, computers, meubilair etc. te bekostigen, om investeringen te doen om de organisatie te laten groeien, om professionals te betalen die diensten verrichten t.b.v. de organisatie (bv een webbouwer, een accountant etc.). Wij staan bij de K.v.K. ingeschreven als religieuze/filosofische organisatie die les geven in het erfgoed van de Westerse Mysterietraditie. De mensen die zich inschrijven voor trainingen bij de Temple of Starlight schrijven zich telkens in per onderdeel of voor een semester (afhankelijk van het soort evenement). Wij hebben een accountant en doen gewoon belastingaangifte zoals iedere organisatie in Nederland.

 

21. Wat zijn de kosten van de Training?

Prijzen voor onze trainingen staan online bij de beschrijving van de evenementen. Voor de Temple Training en de Solo Magical Training geldt een prijs per semester.

Het is mogelijk om een aantal praktijkbijeenkomsten bij te wonen om uit te proberen of deze groep en methode bij jou aansluit. Dit kan maximaal 3 maal.

Ook voor trainees van de Solo Magical Training is het op afspraak mogelijk om praktijkbijeenkomsten bij te wonen.

De affiliatie voor de Temple Training Lodges wordt automatisch verlengd voor het volgende semester. Semesters eindigen op 31 januari en 31 juli. Voor alle evenementen van de Temple of Starlight® geldt een betalingstermijn van 7 dagen na aanmelding. Het is op afspraak mogelijk om in termijnen te betalen.

 

22. Hoe vindt besluitvorming plaats binnen de Temple of Starlight?

De Temple of Starlight heeft huisregels en een studyguide. De nieuwst versie  van de studyguide staat online [hier]. Wij ontwikkelen ons geleidelijk, zoals elke organisatie. Als er structurele veranderingen worden doorgevoerd, dan worden de mensen die zijn aangesloten bij de organisatie hierover geïnformeerd en om feedback gevraagd, vervolgens worden de veranderingen doorgevoerd en in de studyguide opgenomen. Met het verschijnen van de nieuwe studyguide vervallen automatisch alle oudere versies.

 

23. Word ik helderziend door de training?

Het hangt er van af wat je onder dit woord verstaat. Alle mensen hebben helderziende gaven, maar bij sommigen bevinden zich dichter bij het oppervlak. Esoterische studie aan een gecontacteerde mysterieschool zoals de Temple of Starlight zal deze verbindingen tussen de verschillende onderdelen van jouw wezen versterken. Op deze manier zullen deze verborgen talenten dichter aan de oppervlakte komen. De resultaten variëren enorm van persoon tot persoon. Wij garanderen niet dat onze trainees in volledig ontwikkelde helderzienden veranderen. Geen enkel instituut kan dit garanderen. Maar velen ontwikkelen een toegenomen bewustzijn van de verborgen lagen van het bestaan. Anderen hebben meer tijd nodig, en bij sommige mensen zijn deze talenten te diep in de psyche begraven.

 

24. Ik ben al helderziend. Hoe zal de training mij beïnvloeden?

Dit varieert ook per individu. Het hangt af van het soort helderziendheid, hoe het zich manifesteert en de mate van controle die jij er over hebt. Sommige trainees ervaren dat de helderziende gaven zich tijdelijk terugtrekken. Dit kan verontrustend zijn. Maar degenen die doorgaan met de training merken dat hun gaven terugkeren en betrouwbaarder en meer gecontroleerd zijn. Sommigen gaan niet door een 'droge periode' heen, maar in plaats hiervan bemerken ze dat hun helderziendheid zich verdiept. En anderen ontdekken geen enkel verschil.

 

25. Kan ik een coaching gesprek met jullie te hebben?

Er bestaat een beperkte mogelijkheid om een serie coaching gesprekken te hebben. Elk gesprek duurt twee uur. Reken er op dat je doorgaans minimaal drie tot vijf gesprekken nodig zult hebben.

 

26. Hoe zit het met het copyright?

In de tijd dat Ina Custers-van Bergen nog voor de SOL werkte, gebruikte ze gecombineerd SOL en eigen materiaal. Vanaf het moment dat de Temple of Starlight verder ging als zelfstandig instituut gebruikt Ina uitsluitend nog het door haarzelf vervaardigde trainingsmateriaal.

 

27. Privacy

Met namen, privé gegevens en sociaal media gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan, trainees bepalen zelf hoe en in welke mate ze deelnemen aan online activiteiten.

Wij gaan ervan uit dat mensen een privé-leven hebben met eigen vrienden en kennissen. De Temple of Starlight is een plek om de batterijen op te laden, waarnaar je weer terug keert naar je eigen leven om hieraan met volle energie te werken. Wij bemoeien ons niet met het prive-leven van de deelnemers, tenzij ons nadrukkelijk om hulp wordt gevraagd.

Artikelen van leden op de website; Leden delen graag hun ervaringen en niets wordt zonder toestemming vooraf gepubliceerd op Temple of Starlight website. Verhalen die tot de privésfeer behoren zijn allemaal geanonimiseerd, zodat ze nooit terug te leiden zijn naar degene die het heeft meegemaakt. Alle verhalen zijn waar gebeurd en door de persoon in kwestie zelf geschreven.

 

28. Ontstaansgeschiedenis

De Temple of Starlight is voortgekomen uit de SOL (Servants of the Light), die geleid wordt door Dolores Ashcroft-Nowicki. Ina Cüsters-van Bergen is door Dolores Ashcroft-Nowicki tot de hoogste graad opgeleid in de Westerse Mysterie Traditie. Na haar hoogste initiatie heeft Ina nog een tijd voor de SOL gewerkt, tot de tijd kwam om zelfstandig verder te gaan: net als een jonge Koninginne-bij die de oude korf verlaat met haar eigen zwerm, zoals de natuur der dingen is. De Temple of Starlight is gegroeid van een Lodge, naar een dochterschool tot en met een zelfstandig instituut. De Temple of Starlight en de Servants of the Light onderhouden nog steeds contacten met elkaar (leave in 'good standing'), maar bemoeien zich uitdrukkelijk niet met elkaars zaken. De geschiedenis van de Temple of Starlight en de SOL kun je [hier lezen].

 

29. Afscheid 'in good standing'.

Iedereen die in 'good standing' afscheid heeft genomen wordt hartelijk verwelkomd bij open dagen, open workshops en bijzondere evenementen, en hiervan op de hoogte gehouden, en kan op elk moment de training bij de Temple of Starlight voortzetten.

 

30. Gastdocentschap

Op aanvraag geeft Ina Cüsters ook gastbijeenkomsten binnen andere organisaties en/of groepen. Zo heeft Ina door heel Europa les gegeven, in Engeland, Belgie, Roemenie en Duitsland.

 

31. Wie is Ina Custers-van Bergen?

Lees hier verder over de grondlegster van ons trainingsinstituut.