Solo Magical Training

 

Ken Jezelf ...en ontwikkel de verborgen krachten van je geest

 

Online trainingsprogramma

  

Je grootste uitdaging is 'Ken Uzelve', ontdek je vermogens. In 50 stappen leidt de Solo Magical Training je,  iedere les een concrete leermodule: studie, ervaren, toepassen en verinnerlijken.Elke les en elk thema vormt weer een bouwsteen van jouw innerlijke Tempel: vermogens ontsluiten zich, inzichten helder, zintuigen scherp, alle elementen in balans.

 

De Solo Magical Training is jouw persoonlijke ontdekkingsreis, met de Kabbalistische Boom als leidraad en Ina Cüsters-van Bergen als je gids. Je bewandelt onder die supervisie het ‘Pad van de Slang’, een weg die alles van je vraagt: doorzettingsvermogen, creativiteit, spiritualiteit. En veel meer nog teruggeeft: energie, focus, inzicht, de kracht om te zijn en te veranderen.

 

          

 

 

 

 Meer lezen

 

 

De Hermetic Order of the Temple of Starlight® is onderverdeeld in verschillende Ordes. Binnen deze Ordes leer je de verschillende onderdelen van de training. De Solo Magical Training leidt op tot de eerste én tweede initiatiegraad. Hier vind je de beschrijving van de schriftelijke lessen voor de Solo Magical Training voor de eerste en tweede graad.

 solo magical training ina custers van bergen hermetic order of the temple of starlight

 1. Wat is de Solo Magical Training?
 2. Ontwikkel de verborgen krachten van je geest
 3. De training van de Innerlijke Zintuigen
 4. De Elementen van de Wijzen: Aarde, Lucht, Vuur, Water en Geest
 5. Wat leer ik tijdens de Solo Magical Training?
 6. Ken Uzelve
 7. Bouw je Innerlijke Tempel
 8. De Sleutels tot het Tempelgeheim
 9. Beklim het Pad van de Slang
 10. Integratie van de Kabbalistische Boom in jezelf
 11. Verbindt de Kabbalistische Levensboom met andere oude tradities
 12. Begeleiding van de Solo Magical Training
 13. Voor wie is de Solo Magical Training bedoeld?

 

 

Wat is de Solo Magical Training?solo magical training ina custers van bergen hermetic order of the temple of starlight

 

Deze training bestaat uit 50 online lessen die jou de gelegenheid geven om jezelf te trainen in solopraktijk van de Hermeticus zijn de tempel. Ook als je als je de groepsbijeenkomsten volgt, zijn deze lessen heel belangrijk voor de ontwikkeling van je innerlijke vermogens. Je kunt de lessen van de Solo Magical Training goed combineren met de Temple Training, maar ze vormen t/m les 25 ook een curriculum op zichzelf. Om de tweedegraads initiatie te behalen is het noodzakelijk om naast de Solo Magical Training ook een degelijke basis in groepsmagie te hebben.
Om de eerste cq tweedegraads initiatie te behalen is het noodzakelijk om naast de Solo Magical Training, een degelijke basis in de Temple Training te hebben.

 

 

 

Ontwikkel de verborgen krachten van je geest solo magical training ina custers van bergen hermetic order of the temple of starlight

 

 • Wil jij de vermogens ontwikkelen die Dion Fortune 'Certain Unknown Powers of the Mind' noemde? Deze onbekende krachten van de geest, zijn precies de krachten die jij gaat ontwikkelen tijdens onze Solo Magical Training.
 • Bouw je Innerlijke Tempel op: de Solo Magical Training  verdiept de kennis en training van de Temple Training. Het is een online cursus waarbij het volledige focus ligt op de training via intensieve meditatie technieken.
 • Elke les geeft specifieke opdrachten waarmee je zelf thuis de technieken kunt oefenen zodat je ze helemaal in je systeem hebt zitten.
 • Elke techniek traint je geest en heeft een effect op je gewone leefomgeving. Elke les genereert gebeurtenissen. Je komt hierdoor voor uitdagingen te staan, waardoor je door middel van de meditatietechnieken een vloeiend energiekanaal creëert tussen jouw hoogste spirituele bronnen en je alledaagse leven.
 • Wij kondigen elk semester aan wanneer een nieuwe groep met de Solo Magical Training gaat beginnen. Als je met regelmaat en een dagelijkse frequentie oefent, dan haal je het maximale effect uit deze training.
 • Je krijgt door deze training gaandeweg de sleutels tot de Hermetische geheimen.

   

 

 

De training van de Innerlijke Zintuigen solo magical training ina custers van bergen hermetic order of the temple of starlight

 

Tijdens de meditatielessen doorloop je systematisch de Sephiroth en de paden van de Kabbalistische boom.

Je leert eerst een aantal basisvaardigheden die worden samengevat met het woord 'visualisatie'. Visualisatie is een onnauwkeurig woord, het houdt in dat je je innerlijke zintuigen gaat trainen, en daar hoort niet alleen het Innerlijk Zicht bij, maar ook het Innerlijk Oor, het Innerlijk Ruiken, het Innerlijk Lichaamsbewustzijn en de Innerlijke Smaak. Alle zintuigen hebben hun equivalent op de Inner Planes, maar samen worden ze 'visualisatie' genoemd.

 

 De Elementen van de Wijzen: Aarde, Lucht, Vuur, Water en Geest

 

De verschillende bewustzijnsgebieden zijn gekoppeld aan de fysieke ruimte en aan de elementen. Aarde is het vermogen om te manifesteren, Lucht het vermogen om helder te denken, Vuur is je passie, Water je intuïtie en Geest is je vermogen om je ervaringen te transformeren, en op een hoger plan te brengen.

 

 Wat leer ik tijdens de Solo Magical Training?

 

In het eerste deel van de training ga je een koppeling maken tussen je innerlijke zintuigen en je innerlijke bewustzijnsgebieden. Hier leg je de fundamenten voor je verdere training neer. Het is essentieel voor de evenwichtige opbouw van de training dat deze basis geen hiaten vertoont. Daarom begint iedereen bij ons bij les één, ook al heb je nog zoveel ervaring opgedaan in andere spirituele circuits.

 

 

Ken Uzelve

 

Ina Custers-van Bergen magister Hermetic Order of the Temple of Starlight

In het volgende deel begin je met de purificatie van je persoonlijkheid: Ken Uzelven staat boven de deur van de tempel. Je gaat volgens een systematiek allerlei bewustzijnsgebieden aanzetten in meditatieve staat door middel van bepaalde symbolen. In dit deel van de Solo Magical Training werk je aan de purificatie van je persoonlijkheid en je emotionele reacties. De symbolen zetten bepaalde deuren open in je onderbewustzijn. Dat gaat effecten oproepen in je dagelijks leven: je gaat hierdoor bepaalde ervaringen luxeren, en bepaalde problemen lossen zich op via de werking van de symbolen in het onderbewustzijn. Hierdoor wordt je stabilieler en krijg je meer grip op je leven.

 

 

 

 

Bouw je Innerlijke Tempel

 

Vervolgens ga je nog een laag dieper werken, want je bent bezig met je Innerlijke Tempel te bouwen. Vergelijk het maar met een gewoon huis. Je begint met de fundamenten, dan bouw je de muren, je gaat verschillende kamers met hun verschillende functies bouwen, en daarna ga je de bedrading aanleggen. Als deze basisstructuren klaar zijn, dan gaat de 'stroom' erop. Hetgeen ik in deze metafoor de stroom noem staat in de volksmond bekend als kundalini-energie. Maar in onze traditie heet dit magische kracht, en hij is afkomstig van de slang die onderaan de Kabbalistische Levensboom ligt. De slang gaat nu langzaam rijzen.

 

De Sleutels tot het Tempelgeheim

 

De Hermetic Order of the Temple of Starlight® is een Hermetische Orde. Het woord Hermetisch betekent dat het gaat om de filosofische en magische ideeën die gebaseerd zijn op de Hermetische Wetten van Hermes Trismegistus, een andere naam voor de Egyptische God Thoth. Het woord Herm komt uit het Grieks en refereert naar een vierkante zuil met een gebaard hoofd op de top. Het woord verwijst naar een vierkante zuil die gebruikt werd om met de Goden te communiceren. Het verwijst ook naar alchemistische teksten die in filosofische metaforen geschreven zijn. De symbolen zijn de sleutels tot mystieke ervaringen en om tot de communicatie met de Goden te komen. Door de Solo Magical Training leer je de Hermetische geheimen te ontsleutelen.

 

 

Beklim het Pad van de Slang

 

In de Solo Magical Training vormt de Kabbalistische levensboom de rode draad. Hier blijkt het grote verschil tussen boekenwijsheid en praktijk. De Solo Magical Training is in het begin een kwestie van doorzetten; het vraagt om een dagelijkse discipline, en dan komen de resultaten nog langzaam. Ze komen eerst druppelsgewijs, en langzaam neemt het weldadige effect toe.

 

De slangenkracht wordt pas na een tijdje voelbaar, en wordt geleidelijk aan steeds sterker en effectiever. Door de geleidelijke toename van de kracht is dit proces geheel onder controle van je wil. Vanwege deze sterke kracht, is het belangrijk dat de fundamentele technieken volledig verankert zijn in het onderbewuste en het lichaamsbewustzijn.

 

Als je meditatie eenmaal tot een vast onderdeel van je leven hebt gemaakt wíl je het niet meer missen. Je maakt het tot een dagelijks spiritueel verwenmoment waarbij jij jezelf geestelijk, spiritueel en emotioneel kunt opladen aan de weldadige energie van het grote reservoir van kosmische spirituele energie die het geboorterecht is van iedereen die het Grote Werk wil doen.

 

 

 

Integratie van de Kabbalistische Boom in jezelf

 

Je leert heel praktisch met veel verschillende soorten energie te werken. Elke Sephirah en elk pad staan symbool voor een energiefrequentie. Je gaat ervaringen opdoen met veel energie, veel verschillende soorten energie, en hoge frequenties van energie. Op deze manier worden de symbolische associaties die je in de boeken over Kabbala tegenkomt jouw levende ervaringen. De Boom wordt geleidelijk echt een onderdeel van jou. De symbolen worden sleutels die bepaalde innerlijke gebieden ontsluiten, en openen je naar levendige ervaringen op de Inner Planes.

 

 

 

Verbindt de Kabbalistische Levensboom met andere oude tradities

 

Ik gebruik altijd deze metafoor om het uit te leggen. De Kabbalistische Levensboom is als een landkaart van de Innerlijke Gebieden. De Sephiroth zijn de 'landen' en de Paden van de Levensboom zijn de 'snelwegen'. Het zijn verschillende soorten energie en verschillende methoden om met die energie om te gaan. Elk Kabbalistisch pad wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden. 

 

 

Begeleiding van de Solo Magical Training

 

Tijdens elke les worden telkens een aantal toepassingen van Meditatie technieken uitgelegd. Jij gaat die dan gedurende die les toepassen. Daar maak je een verslag van, en dat stuur je in naar je supervisor. Je supervisor begeleid je en kijkt of je met je oefeningen op het juiste spoor blijft. Je houdt contact met je supervisor, waarbij je je voortgang bespreekt, en de gelegenheid hebt om vragen te stellen.

 

 • Je leert hoe je moet focussen op specifieke bewustzijnsgebieden;
 • Je leert hoe je deze gebieden kunt 'opladen'met esoterische symbolen;
 • Je leert hoe dit gebied werkzaam is in jou leven;
 • Je leert om hierin verandering te brengen in overeenstemming met je wil;
 • Je leert hoe je deze veranderingen kunt implementeren in je leven;
 • Je leert dit te doen op verschillende lagen van je bewustzijn;
 • Je leert energie (magische kracht) op te wekken en te versterken;
 • je leert deze energie te gebruiken voor verschillende doelen;
 • en nog veel meer ...

 

... al het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van het brede scala van magische tradities en technieken die je zult leren gedurende de Solo Magical Training. Er zijn veel boeken over magie, maar de essentie wordt nog steeds overgedragen 'van mond tot oor'. Als je de solo magical training volgt dan zul je nauw samenwerken meet de supervisoren die het voor jou mogelijk maken met deze high level technieken thuis te werken.

 

 

 

Voor wie is de Solo Magical Training bedoeld?

 

 • Voor iedereen die meditatie tot een dagelijkse bezigheid wil maken.