Wikipedia - Hermetic Order of the Temple of Starlight

De Hermetic Order of the Temple of Starlight is de eerste internationaal erkende magische school in de Traditie van de Orde van de Golden Dawn, die in Nederland werd opgericht. De school ontstond in 2003 als dochterschool van de Servants of the Light en werd in 2007 volledig zelfstandig, en werd internationaal erkent als school voor toegepaste Hermetica. De school is esoterisch van karakter en praktiseert de volle bandbreedte van de Westerse Mysterietraditie[1] een esoterische traditie, die haar wortels heeft aan het begin van onze jaartelling en die met name in de middeleeuwen en de Renaissance de Europese kunst, cultuur en filosofie wezenlijk beïnvloedde.[2]

De school gebruikt methoden zoals westerse meditatietechnieken, mysteriespel en ritueel. Ze combineert de moderne methoden met methoden uit de Griekse, Babylonische en Egyptische tempels van vóór de jaartelling.[3] De school biedt een trainingsprogramma aan voor spirituele ontwikkeling en occultisme.

 

 

GeschiedenisDe Hermetic Order of the Temple of Starlight heeft een z.g. 'Initiatie-lineage' die teruggaat naar de Orde van de Golden Dawn. Deze magische school splitste zich in zogenaamde 'lineages' toen de nieuwe generatie adepten voldoende ontwikkeld waren om hun eigen organisaties te starten. Uit de Golden Dawn ontstond een volgende generatie Hermetische scholen zoals bijvoorbeeld de O.T.O. van Aleister Crowley, de B.O.T.A. van Paul Foster Case, en de Fraternity of the Inner Light (deze werd later omgedoopt tot Society of the Inner Light) door Dion Fortune. [4] [5] Deze scholen zijn van veel invloed geweest op de moderne Wicca-beweging.[6] De Hermetic Order of the Temple of Starlight werkt in de Lineage van Dion Fortune.[7] [8] [9] [10]Ook binnen de Society of the Inner Light ontwikkelt zich een nieuwe lichting adepten. Onder andere Gareth Knight en Walter Ernest Butler behoren tot de fakkeldragers van de vooroorlogse generatie, en uit hun samenwerking ontstond de Servants of the Light school (afgekort SOL). Walter Ernest Butler wordt opgevolgd door Dolores Ashcroft-Nowicki.[11] Ook hier herhaalt de geschiedenis zich; uit de SOL komt wederom een nieuwe generatie dochterscholen voort; o.a.de House of the Horizon en de Academy of the Opened Ways.[12] Enkele van hen ontwikkelden zich tot volledig zelfstandige tempels. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Rising Phoenix Foundation en de Hermetic Order of the Temple of Starlight.[13]

 

 De oprichting van de Hermetic Order of the Temple of Starlight

De Temple of Starlight kwam voort uit Lodge Auset Hekau. Auset Hekau was een lodge binnen de Servants of the Light. Deze lodge werd geleid door Ina Cüsters-van Bergen. Zij trainde hier studenten voor hun initiatiegraden. Dat deed zij eerst als supervisor en organisator, en later als Europese coördinator[14]. Dit leidde tot haar initiatie als Derde Graads Adept van de Servants of the Light[15], en tot de oprichting van de Temple of Starlight als dochterschool van de SOL in 2003. Omgedoopt tot de Hermetic Order of the Temple of Starlight werd deze in oktober 2005 volledig zelfstandig als magische school in de lineage van de Orde van de Golden Dawn[16], door een team van adepten, ingewijden en studenten van zowel de Hermetic Order of the Temple of Starlight en de Servants of the Light. De noodzaak hiertoe was ontstaan omdat het eigen curriculum van de Hermetic Order of the Temple of Starlight zo uitgebreid was geworden, dat dit vroeg om een eigen organisatie-structuur.[17] De Hermetic Order of the Temple of Starlight is een filosofische en spirituele school die zich richt praktische beoefening van westerse esoterische technieken die het pad naar het priesterschap banen. De Hermetic Order of the Temple of Starlight leidt op tot het priesterschap.

 

 Invloeden

Invloeden op het gedachtegoed van de Hermetic Order of the Temple of Starlight komen uit de Kabbala, Hermetica, de religies van oud Egypte en oud Sumerie en Chaldea, uit theurgie, gnostiek, christelijke mystiek, modern paganisme, theosofie, alchemie, maar ook moderne technieken zoals bijvoorbeeld NLP, hypnose, familieopstellingen zorgen ervoor dat zowel de archaïsche sjamanistische invloeden alsook de moderne methoden om bewustzijnsveranderingen teweeg te brengen ruimschoots aanwezig zijn.[18] [19]

 

 

De Contacten van de Orde

De 'Contacten' van de Orde worden beschouwd als de werkelijke leiders van een spirituele organisatie die zich in de wereld laat zien in de vorm van een magische orde met een lodge systeem. Hun namen en beschrijvingen variëren door de tijd heen, en zijn afhankelijk van de aard van het werk dat er binnen een magische orde verricht wordt. De Contacten zijn volgens deze orde geen levende mensen. Ze worden door sommigen gezien als bovennatuurlijke wezens, door anderen als bronnen van spiritueel bewustzijn die door de eeuwen van de geschiedenis heen hun weg vinden naar de training scholen. Op deze manier zijn de trainingen van de orde spiritueel, maar niet aan één religie verbonden. [20][21]

 

 

Structuur en graden

De structuur van de Hermetic Order of the Temple of Starlight is gebaseerd op die van de Order of the Golden and Rosy Cross gecombineerd met de kennis van de oud Egyptische Tempel Trainingen.[22] De structuur lijkt veel op die van de Hermetic Order of the Golden Dawn: Het initiatiesysteem van de Hermetic Order of the Temple of Starlight is, net zoals dat van de overige scholen in deze lineage, gebaseerd op een drie gradensysteem. Binnen de graden is er nog een verfijning in subgraden aangebracht.[23]

De eerste graad heet de 'Order of the Exalted Land'. Het spirituele werk binnen deze orde draagt als centraal thema 'Ken Uzelve' en de esoterische filosofie is gebaseerd op de zogenaamde Hermetische Kabbala en op persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de klassieke elementen uit de oudheid (aarde, water, vuur, lucht en geest), en er wordt o.a. gebruikgemaakt van archaïsche vormen van astrologie (zoals Babylonische astrologie, en Egyptische Astrologie), Tarot, en Angeologie (engelenleer). Tevens wordt er gewerkt met mythologische verhalen uit westerse culturen van vóór de jaartelling.

De tweede graad heet de 'Order of the Exalted House'. Binnen deze orde wordt praktische Egyptische Magie onderwezen, volgens technieken die beschreven zijn in historische teksten, en uitgewerkt zijn in het magische systeem dat intern via de scholen wordt doorgegeven. Ook worden Alchemie en Hoge Magie onderwezen.

De Derde Orde werkt nauw samen met de spirituele Contacten achter de School, en is gebaseerd op Sterrenmagie.

De lodges van de Hermetic Order of the Temple of Starlight staan open voor mannen en vrouwen.

 

 

Aanwezigheid in het publieke domein

In 2010 heeft de televisiezender Omroep Brabant een aflevering van het programma Nondeju gewijd aan de Hermetic Order of the Temple of Starlight, deze serie verdiepte zich in verschillende spirituele stromingen die in Brabant beoefend worden.[24]

 

 

Literatuur

*[nl] Cüsters-van Bergen, Ina - De weg naar de oude mysteriën – ISBN 978-90-77247-60-0

*[en] Cüsters-van Bergen, Ina - The Temple of High Magic;

 

 

Publicaties

Artikelen van en over de Hermetic Order of the Temple of Starlight verschenen o.a. in:

 • Black Walnut Anthology Temple of Diana, inc. vol. II Chapter III The Sun King meets the Moon Queen pg 14-18
 • Bres 247 December 2007 De weg naar Westerse Bewustwording – Anneke Huyser – blz 46-53
 • David V. Barrett, Secret Religions. A complete guide to hermetic, pagan and esoteric beliefs Philadelphia 2011
 • De weg naar de oude mysterien, uitgeverij Akasha, Eeserveen 2007, voorwoord Dolores Ashcroft-Nowicki blz 15
 • Inner Light Magazine Autumn Equinox 2010 Volume 30 number 4 The Temple of High Magic – Hermetic Initiations in the Western Mystery Tradition pg 28
 • Koorddanser 251 juli/augustus 2007 boekrecensie de weg naar de oude mysteriën Leo Hunting blz 16
 • Koorddanser 252 mei 2008 De Tarot meer dan een psychologisch systeem. Blz 12-13
 • Koorddanser 254 juli/augustus De afgrond van de dwaas blz 8
 • Koorddanser 255 September 2008 De archetypische magier blz 13
 • Koorddanser 258 Oktober 2008 Ontwikkelen van paranormale talenten. Spirituele mensen en buitenzintuiglijke informatie blz 12-13
 • Koorddanser 259 januari 2009 Het schild van Heracles. De spirituele functie van het ego. Blz 4-5
 • Koorddanser 260 Februari 2009 De gouden dageraad. Inwijding in de westerse mysterietraditie blz 10-11
 • Koorddanser 261 Maart 2009 Groeit jouw boom al tot in de hemel? Van persoonlijkheidsontwikkeling tot hoger bewustzijn blz 10-11
 • Koorddanser 262 April 2009 De Magie van Waterhouse blz 10-11
 • Koorddanser 263 Mei 2009 Een zee van bewustzijn. ‘Oud’ magisch denken nog springlevend blz 14
 • Koorddanser nr. 264 juni 2009 De Zonnekoning ontmoet de Maankoningin. Plaats van de seksualiteit in de spiritualiteit blz 15
 • Koorddanser nr. 266 september 2009 Mythische Tijd: buiten de tijd, buiten de wereld, buiten de gebeurtenissen. Blz 4-5
 • Onkruid 208 juli/augustus 2012 The Golden Dawn blz 96-101
 • Paravisie februari 2011 Ina geeft les in hoge magie – Ik wil de zwarte band onder de spirituele scholen zijn blz 59-61
 • Religie en Mystiek 18 nr 2 2005 De feniks verrijst weer uit de as. Occulte training binnen magische scholen. Blz 109-114
 • S.E. Kraenz – Der Sechsdimensionale Gott. Die Logik der jüdischen Mystik. Masloth Verlag Hamburg 2008 pg 429
 • Suzan Smit – Heks
 • The Temple of High Magic Hermetic initiations in the Western Mystery Tradition. Destiny Books, Rochester, Vermont, Toronto, Canada, Inner Traditions 2007 Foreword Gareth Knight pg xi-xii
 • Wiccan rede imbolc 2009 De Archetypische Magiër blz 12-15
 • Wiccan Rede Lammas 2007 De weg naar de oude mysterien. Interview met Ina Cüsters-van Bergen – Morgana blz 16-20

 

 

Externe links

 

 

Bronnen, noten en/of referenties

1 Hiertoe behoren o.a. hermetica, theürgie, alchemie, magie, hermetische kabbala en engelenleer, zie Caitlin Matthews, John Matthews, Walkers between the Worlds, 2004.

2 Roelof van den Broek, Wouter J. Hanegraaff, Preface, in: Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times, 1998, p. vii-x.

3 . Dit is de praktijk der moderne magische scholen, vgl. Nicholas Goodrick-Clarke, The Western Esoteric Traditions, 2008, p. 229 – 249.

4 Nicholas Goodrick Clarke, The Western Esoteric Traditions, 2008, p. 191 – 210.

5 Gareth Knight, History of White Magic, 2010, p. 135 – 170.

6 Zie Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, 1998, p. 85 – 91.

7 John van Schaik, editor note in Bres Magazine Nr. 247, 01/2008, p. 47

8 Gareth Knight, The Temple of High Magic, Destiny Books 2010, pag xi-xii.

9 Gareth Knight, The History of White Magic, Skylight Press 2011.

10 The Western Way Omnibus: Volumes 1 and 2, Caitlin Matthews, John Matthews, penguin books, 1995

11 John Michael Greer, New Encyclopedia of the Occult, 2003, p. 78; 430.

12 http://www.servantsofthelight.org/aboutSOL/lodges.html#daughter

13 De status van dochterschool binnen de Servants of the Light vanaf 2004 tot 2009 is nog steeds terug te vinden in de internetarchieven: http://web.archive.org/web/20041213094043/http://servantsofthelight.org/aboutSOL/lodges.html#daughter; http://web.archive.org/web/20090118223651/http://servantsofthelight.org/aboutSOL/lodges.html

14 http://www.templeofstarlight.nl/content/roots-hermetic-order-temple-starlight-photos-and-history

15 David V. Barrett, Secret Religions, 2011, p. 238.

16 David V. Barrett, Secret Religions, 2011, p. 238.

17 http://www.templeofstarlight.eu/sites/default/files/07. De feniks verrijst weer uit de as nl.pdf

18 http://www.templeofstarlight.nl/content/ina-cüsters-van-bergen-magistra-and-director-studies

19 http://www.templeofstarlight.eu/sites/default/files/06. Interview with Ina Cüsters-van Bergen en_0.pdf

20 Walter E. Butler, Concerning Contacts, Control and Communication, in: Anthology of Occult Wisdom Vol. II, 2010, p. 1-11

21 Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, 1998, p. 23-41.

22 Studyguide Hermetic Order of the Temple of Starlight Part 2, 2005-2012

23 Studyguide Hermetic Order of the Temple of Starlight Part 2, 2005-2012

24 http://www.youtube.com/watch?v=I__3uwWrK2A