Wikipedia - Ina Cüsters -van Bergen

Ina Cüsters -van Bergen (Roermond, 1957) is een Nederlandse magistra, mystica, en auteur. Zij is de oprichtster en hoofd van de eerste internationaal erkende school voor toegepaste hermetica die in Nederland zelf gegrondvest is: de Hermetic Order of the Temple of Starlight.[1] De Hermetic Order of the Temple of Starlight heeft een directe lineage naar de Golden Dawn, via Dion Fortune, Ernest Butler en Dolores Ashcroft-Nowicki.[2]

Ina Cüsters -van Bergen gebruikt als magisch motto: 'Unifying the Two Lands'. Deze oud Egyptische spreuk werd door de oude farao's gebruikt om boven en beneden Egypte met elkaar te verbinden.[3] Ina Cüsters -van Bergen heeft deze spreuk tot haar motto gekozen omdat deze het werk van de magister samenvat, namelijk het verbinden van de spirituele en de aardse realiteit.[4]

 

 

Vroege jaren

Ina Cüsters -van Bergen wijdde zich al van jongs af aan haar spirituele ontwikkeling. Op zeventienjarige leeftijd startte ze met yoga en zen-boeddhisme, werkte met het materiaal van Fritz Perls, Eva Pierrakos en beoefende de bio-energetica van Alexander Lowen.[5] De zoektocht voerde haar door een scala van oosterse en westerse tradities totdat ze in contact kwam met het werk van Dolores Ashcroft-Nowicki van de Servants of the Light Schools of Occult Sciences (SOL). Nadat ze zich eenmaal had aangemeld voor het studieprogramma ontwikkelde ze zich eerst tot supervisor, vervolgens tot Europees coördinator.

 

 

Het ontstaan van de Hermetic Order of the Temple of Starlight

De Hermetic Order of the Temple of Starlight wordt afgekort als OTLA (Ordo Templi Lucis Asterum) en werd door Ina Cüsters -van Bergen in november 2003 opgericht. Op dat moment - met het beëindigen van haar studie - werd zij door Dolores Ashcroft-Nowicki geautoriseerd tot het stichten van een Europese Dochterschool in de Westerse Mysterietraditie en Ceremoniële Magie: de Hermetic Order of the Temple of Starlight.[6]Dolores Ashcroft Nowicki zegt hierover:

"Ina Cüsters -van Bergen weet precies waarover ze praat. Ze is volledig getraind in de Heilige Wetenschap (Sacred Magic) en is door het hele traject heen gegaan. Ze heeft met anderen gewerkt en geleerd hoe je de valkuilen moet vermijden die te wachten liggen voor de onvoorzichtigen. De Heilige Wetenschap is een veeleisende studie, ze vraagt tijd, inspanning, geduld en toewijding."[7]Vanaf 2005 begon de Hermetic Order of the Temple of Starlight het ontvlechtingsproces van de moederschool Servants of the Light en werd in 2007 een volledig zelfstandige school met Ina Cüsters -van Bergen als Director of Studies.[8] Hierdoor ontstond een school in een directe lineage met de Golden Dawn, een beroemde Engelse magische orde die vele wereldberoemde magiërs en mystici heeft voortgebracht.[9] De Hermetic Order of the Temple of Starlight is de eerste school voor praktische hermetica in de Golden Dawn, die in Nederland opgericht werd, en dit maakt haar enig in zijn soort.

De school wordt internationaal door invloedrijke leden van de hermetische gemeenschap erkent en gewaardeerd, zo ook door Gareth Knight, de archivaris van de Fraternity of the Inner Light, die de editor is van de nalatenschap van Dion Fortune:

"Now, in a further turn of the spiral path, I have the pleasure of witnessing the work of Ina Cüsters -van Bergen, which develops linearly from all that has gone before. She presents for the twenty-first century the age-old principles of the Western esoteric tradition […]. May her work prove a guide to your aspiration and a lantern to your feet."[10]

 

 

De weg naar de oude mysteriën

In 2007 publiceert Ina Cüsters -van Bergen haar eerste debuut als auteur en deskundige binnen de traditie, De weg naar de oude mysteriën. Het boek is een gefundeerde inleiding en overzicht over de Westerse Mysterietraditie en is tevens een praktisch werkboek. Het boek wordt met positieve recensies ontvangen door de internationale collega's, onder andere in het Inner Light Magazine, het kwartaaltijdschrift van de Society of the Inner Light.[11]

In 2010 wordt het boek De weg naar de oude mysteriën onder de titel The Temple of High Magic in de Verenigde Staten gepubliceerd.

 Bibliografie

Momenteel werkt Ina Cüsters -van Bergen fulltime als magistra. Ze schrijft voor diverse esoterische bladen. Ze geeft lessen en lezingen, verzorgt rituelen en geeft workshops in diverse landen. Hierbij maakt ze gebruik van technieken als mysteriespelen, pathworking, mantras, het neerzetten en opslaan van gedachtevormen, energie-oefeningen, vibratie-oefeningen, healings en autohypnotische technieken.[12]

Ina Cüsters -van Bergen zet zich in voor een professionalisering van de hermetische scholen die de Westerse Mysterietraditie beoefenen.[13] In verband hiermee richtte zij in 2012 de Axis Mundi Academy op. Ook zet zij zich in voor kwaliteitsmaatstaven in het hermetische onderwijs en het te onderwijzen materiaal, zodat de bijna vergeten Mysterietraditie weer toegankelijk gemaakt wordt voor de moderne westerse maatschappij.[14]

Meer informatie over de publicaties van Ina Cüsters vind je op Ina's boekensite

 

1 David V. Barrett, Secret Religions, 2011, pp. 238 - 239.

2 Gareth Knight, History of White Magic, 2011, p. 158.

3 http://www.ptahhotep.com/articles/Narmer_palette.html

4 http://www.templeofstarlight.eu/content/ina-cüsters -van-bergen-magistra-and-director-studies

5 http://www.templeofstarlight.eu/sites/default/files/06. Interview with Ina Cüsters -van Bergen en_0.pdf

6 http://web.archive.org/web/20041213094043/http://servantsofthelight.org/aboutSOL/lodges.html#daughter; http://web.archive.org/web/20090118223651/http://servantsofthelight.org/aboutSOL/lodges.html

7 Dolores Ashcroft-Nowicki, Inleiding, in: Ina Cüsters -Van Bergen, De weg naar de oude mysteriën, 2007, pp. 15

8 David V. Barrett, Secret Religions, 2011, p. 238.

9 Ellic Howe, Magicians of the Golden Dawn. A Documentary History of a Magical Order, 1887 - 1923, 1978.

10 Gareth Knight, Foreword, in: Ina Cüsters -van Bergen, The Temple of High Magic, 2010, pp. xi-xii.

11 Review: The Temple of High Magic. Initiations in the Western Mystery Tradition by Ina Custers van Bergen, in: Inner Light Magazine 03/2010.

12 Paravisie februari 2011 Ina geeft les in hoge magie - Ik wil de zwarte band onder de spirituele scholen zijn blz 59-61

13 Ina geeft les in hoge magie - Ik wil de zwarte band onder de spirituele scholen zijn. Interview met Ina Cüsters -van Bergen, in: Paravisie 02/2011, pp. 59 - 61.

14 Ibid.

 

Links:

Ina Custers spirituele trainer - Ina Custers auteur - Ina Cüsters op Facebook page - Ina Custers Dion Fortune Facebook Page - Ina Custers op Linked In - Ina Custers op Amazon.com - Axis Mundi Academy - Spirituele Sprekers - Youtube - Ina Custers op Youtube

 

 

 

 

----------------------

lees hier verder